Юкларни суғурталаш


Халкаро амалиётга мувофик, «TEMIRY’OL-SUG’URTA» суғурта компанияси суғурта қопламасининг учта базавий вариантини таклиф килади, улар юкни транспортировка қилиш пунктидан катъий назар (хориж ёки Ўзбекистон худудида) ташилаетган юкларнинг шикастланиши ёки йуқолиши билан боғлик кутилмаган молиявий зарарларини копланишини кафолатлайди:

 • Барча қалтисликлар буйича жавобгарлик билан-юкларнинг суғурта килишнинг халкаро шартлари ICC(A) аналоги-энг кенг камровли қоплама.Ушбу вариантдан фойдаланилганда қуйидаги тамоил қулланилади -махсус шартлашилган истиснолардан ташқари барча қалтисликлар қопланади.
 • Алохида авария буйича жавобгарлик билан-юкларни суғурта килишнинг халкаро шартлари ICC (B) аналоги –бу шартларда суғурталовчи жавобгарликка эга бўлган қалтисликларнинг катъий руйхати келтирилади.Қуйидаги тамоил қўлланилади-факат суғурта полисида кўрсатилган қалтисликлардан химоя қилинади.
 • Шикастланишлар учун жавобгарликсиз, фалокатлар бундан мустасно-юкларни суғурта килишнинг халқаро шартлари ICC(C) аналоги-мазкур шартга кўра  суғурталовчи фақат транспорт воситаси билан ходиса(фалокат) юз берганда  юк бутунлай йуқ бўлиб кетганда ёки қисман нобуд бўлганда жавобгар бўлади.

Юкларнинг суғурталашнинг хар бир базавий вариантларига қушимча тарзда қуйидаги қушимча қалтисликлар учун жавобгарлик  хам суғурталаниши мумкин:

 1. Сақлаш қалтислиги;
 2. Рефрижератор/термоснинг синиб қолиши/тухтаб қолиши;
 3. Қўшимча суммага  суғурта килиш (юк киймати + фрахт + суғурта қилиш харажатлари + юкни жўнатиш жойигача бошқа харажатлар + кутилаётган фойда).

Контактлар


Манзил:

 • Тошкент ш., 100047, А.Темур шох к., 4
 • E-mail: mail@tys.uz

Телефонларимиз:

 • Тошкент ш.:
 • (+998 90) 998-08-00, (8 371) 236-49-08,
 • (+998 90) 998-00-11, (8 371) 236-01-36
 • Нукус ш.:
 • (+998 90) 998-00-23, (8 361) 222-80-70
 • Андижон ш.:
 • (+998 90) 998-00-17, (8 374) 298-01-95
 • Бухоро ш.:
 • (+998 90) 998-00-20, (8 365) 524-48-06
 • Гулистон ш.:
 • (+998 90) 998-00-12, (8 367) 225-04-96
 • Жиззох ш.:
 • (+998 90) 229-33-44, (8 372) 226-44-69
 • Коғон ш.:
 • (8 365) 223-94-20
 • Қарши ш.:
 • (+998 90) 998-00-18, (8 375) 227-04-28
 • Қўқон ш.:
 • (+998 94) 688-88-44, (8 373) 553-68-67
 • Қунғирот ш.:
 • (+998 90) 998-00-23
 • (+998 61) 312-05-05
 • Навои ш.:
 • (+998 90) 998-00-21, (8 436) 226-02-21
 • Наманган ш.:
 • (+998 90) 998-00-16, (8 369) 223-00-76
 • Самарқанд ш.:
 • (+998 90) 998-00-14, (8 595) 500-98-92
 • Термез ш.:
 • (+998 90) 998-00-19, (8 376) 223-17-76
 • Ургенч ш.:
 • (+998 90) 998-00-22, (8 362) 225-35-70
 • Фарғона ш.:
 • (+998 90) 998-00-15, (8 373) 244-46-81
 • "Марказий" филиали:
 • (+998 90) 974-04-40
 • (8 371) 236-49-40, (8 371) 236-49-21