Асосий Хамкорларимиз


          Йирик лойихаларни  коллектив суғурталаш мақсадида (ушбу лойихаларни амалга ошириш Ўзбекистон иктисодиётини устивор ахамиятга эгалиги  шубхасиз), «TEMIRY’OL-SUG’URTA» суғурта компанияси ташаббуси билан «Биринчи Миллий суғурта пули» ташкил этилди. Ушбу гуруҳга  «TEMIRY’OL-SUG’URTA» суғурта компанияси, «Кафолат» АСК, «АЛСКОМ» ОАЖ, «Капитал-суғурта» ОАЖ, «Ишонч» Банклараро суғурта компанияси, «Мадад» кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни суғурта химояси агентлиги, «Ўзбекинвест» миллий экспорт-импорт суғурта компанияси. Ушбу гурух томонидан шакллантирилган жами устав капитали 60 млн.евро дан зиед маблағни ташкил этади.

          Мазкур гурух томонидан тавакалчиликни кабул килиш жароёни жуда аник, кабул килинаетган суғурта таввакалчилиги гуруҳ иштирокчилари томонидан хар томонлама тахлил килинади. Биргаликда суғурталаш учун чиқариладиган қарор хамма гурух иштирокчиларини розилиги олингандагина кучга киради. Қабул қилинажак қарорда хар бир иштирокчи компания масъулиятини улуши кўрсатилади.

Ўзбекистон Республикаси территориясида  қайта суғурталаш компаниялари:

«Ўзбекинвест» МЭИСК, «Кафолат» АСК , «Агросуғурта» АСК.

Халқаро қайта суғурталаш компаниялари:

«Lloyd’s», «Munich Re Group», «Partner Re», «Ингосстрах».

          Сугурталанувчини  хохишига кура «TEMIRY’OL-Sug’urta» компанияси  таввакалчиликларни (рискларни) кайта сугурталаш учун етакчи, Ўзбекистонни амалдаги Қонунларига  жавоб берадиган,  компанияларда жойлаштириши мумкин.

Брокерлик компаниялари, маслахатчилар:

«Willis», «RFIB Group», «Oakeshott Insurance Consultants» ва бошк.

Аджастерлар, сюрвейерлар ва ассистанслар:

 • «Cunningham Lindsey», ўз қарамоғида 4500 зиёд юқори малакали мутахасислар, ва 400 дан ортик офислари хамма мамлакатларда, ш.ж. МДХ давлатларида хам мавжуд;      
 • «Ўзбекинвест-Ассистанс» Ўзбекистон Републикаси территориясида ассистанс хизматлари;
 • «TEMIRY’OL AZIA-SERVIS» суғурта компанияси шуъба корхонаси - темир йул орқали ташиладиган юкларга комплекс хизматларни кўрсатиш, транспорт-экспедиторлик  хизматларни темир йул ва турли хил транспортда МДХ территорияси буйича, Болтик буйи, Оврупо, ва Осиё мамлакатларида хизматларни кўрсатиш, ш.ж. вагонларни кузатиш ва йуқолган вагонларни ахтариш;
 • «Ўзбекистон  темир йуллари» Акционерлик  компанияси  қошидаги харбийлашган қуриклаш бошқармаси - юклар харакатини  кузатиш ва қуриқлаш.

Актуар хизматлар кўрсатувчи ташкилотлар:

          Компания  фаолиятини  кузатиш  ишлари   «Actuarial Service Bureau» ва ООО «Actuarial Advisers».актуар ташкилотлар томонидан амалга оширилади.

Контактлар


Манзил:

 • Тошкент ш., 100047, А.Темур шох к., 4
 • E-mail: mail@tys.uz

Телефонларимиз:

 • Тошкент ш.:
 • (+998 90) 998-08-00, (8 371) 236-49-08,
 • (+998 90) 998-00-11, (8 371) 236-01-36
 • Нукус ш.:
 • (+998 90) 998-00-23, (8 361) 222-80-70
 • Андижон ш.:
 • (+998 90) 998-00-17, (8 374) 298-01-95
 • Бухоро ш.:
 • (+998 90) 998-00-20, (8 365) 524-48-06
 • Гулистон ш.:
 • (+998 90) 998-00-12, (8 367) 225-04-96
 • Жиззох ш.:
 • (+998 90) 229-33-44, (8 372) 226-44-69
 • Коғон ш.:
 • (8 365) 223-94-20
 • Қарши ш.:
 • (+998 90) 998-00-18, (8 375) 227-04-28
 • Қўқон ш.:
 • (+998 94) 688-88-44, (8 373) 553-68-67
 • Қунғирот ш.:
 • (+998 90) 998-00-23
 • (+998 61) 312-05-05
 • Навои ш.:
 • (+998 90) 998-00-21, (8 436) 226-02-21
 • Наманган ш.:
 • (+998 90) 998-00-16, (8 369) 223-00-76
 • Самарқанд ш.:
 • (+998 90) 998-00-14, (8 595) 500-98-92
 • Термез ш.:
 • (+998 90) 998-00-19, (8 376) 223-17-76
 • Ургенч ш.:
 • (+998 90) 998-00-22, (8 362) 225-35-70
 • Фарғона ш.:
 • (+998 90) 998-00-15, (8 373) 244-46-81
 • "Марказий" филиали:
 • (+998 90) 974-04-40
 • (8 371) 236-49-40, (8 371) 236-49-21