БАНКАМ

 «TEMIRY’OL-SUG’URTA» МЧЖ суғурта компанияси молия ва кредитлаш муассасалари билан ишлаш бўйича катта тажрибага эга ва хар хил йўналишлар бўйича  банклар билан  актив  хамкорлик қилади,ш.ж.
Банкнинг мулкий манфаатларини  суғуртаси
            «TEMIRY’OL-SUG’URTA» МЧЖ суғурта компанияси республикадаги барча турдаги  қалтисликлар бўйича суғурта қопламасини  таклиф этадиган,банклар фаолиятини  кузатиб борадиган саноқли компаниялардан бири хисобланади.Бунда компаниямиз кўчмас мулк (офис),транспорт воситалари ,баҳтсиз ходиса ва ходимларни соғлиғини сақлаш,мажбурий суғурта турлари (ОСГО ВТС,ОСГОР,ОСГОП)  ва бошқа классик суғурта маҳсулотлардан тортиб молия институтларига мўлжалланган маҳсус суғурта турлари,ш.ж.

  • Молия институтларининг  ходимлари томонидан  инсофсиз ёки фирибгарлик харакатлари билан боғлиқ  қалтисликлар (якка ўзи томонидан  ёки бошқа шаҳслар билан тил бириктириш) ва  молиявий фойда олиш ёки зарар етказиш  мақсадида содир этилган учинчи томонларни харакатлари (Bankers Blanket Bond,BBB);
  • Банк раҳбарларини  жавобгарлиги суғуртаси(Directors &Officers Liability,D&O);
  • Банк кафолотлари ва кафилликлари суғуртаси;
  • Кредитни қайтмаслик қалтисликларидан суғурталаш;
Мазкур йўналиш бўйича бизнинг мутахассисларимиз кредит муассасаларини қалтисликларини комплекс қоплаш бўйича махсус лойихалар тайёрлаб берадилар. Албатта,бу лойихаларни тузишда сизни таклифларингиз , бериладиган имтиёзлар ва хамкор кредит муассасаси сифатида бизнинг компаниядан суғурта химояси олган тақдирларида ходимларингизга маҳсус хизмат курсатиш шартлари кенг амалга оширилади.
САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества