СТРАХОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Барча нарсалар бузилади.Техника ва ускуналар  хар канча сифатли бўлмасин ва эгалари  мазкур ускунани сифатли ва соз холатда  ишлаши учун барча чора-тадбирларни амалга оширганликларига  қарамай барибир бузилади.Баъзи бир компаниялар бундай ходисалар  учун  заҳира жамгармаси ташкил этадилар,бошқа рационал корхоналар ва ташкилотлар эса ўз ускуналарини суғурта қиладилар.Машинасозликни  ва ускуналарни бузулишидан суғурталаш  корхонанинг  қимматбаҳо машинанларини,меҳаник ускуналарни ва қурилмаларни   самарали химоя қилинишидир.
«TEMIRY’OL –SUG’URTA» МЧЖ СК ускуналарни суғурта қилиш  полиси  техникага эга компанияга ускуна бузулишидан кўрган молиявий зарарини суғурта ходисаси юзага келганда  ортиқча тиришмасдан ва вақтни сарфламасдан қоплаш имкониятини  беради.

Нимани суғурта қилиш мумкин ?

Корхонанинг  хамма ускуналари суғурта қилиниши мумкин:

 • ишлаб-чиқариш,савдо,қурилиш ва бошқа иқтисодиёт тармоқларида фойдаланадиган ускуналар.Масалан, мошиналар,дастгоҳлар,конвеер мосламалари,насослар,генераторлар,тиббий ,электрускуналар ва х.к.
 • техник хужжатларига  мувофиқ ва қонунчиликда белгиланган тартибда синовдан ўтган  соз ускуналар;

Лекин суғурта қопламаси  тез эскиришга мойил ва тез-тез алмаштириб туриладиган ёки  эксплуатация қилиш муддати сезиларли даражада қисқа объектлар (эҳтиёт қисмлар,қисмлар).
Ускунанинг суғурта полиси  барча  мошиналар,аппаратлар,хар-хил турдаги  механик ускуналар ва мосламаларни қоплаши мумкин,аммо,одатда бу қуйидагиларга таалуқли:

 • Алоҳида олинган  корхонанинг(ишлаб-чиқариш ёки майдон) хамма мошиналарига;
 • ёпиқ майдондаги  хамма мошиналарга;
Мошиналар суғурта қилиниш учун эксплуатацияга тайёр бўлиши керак,керакли  техник холатда ва белгиланган тартибда  дастлабги синовлардан ,назорат тести ва х.к.утган бўлиши лозим;
           
            Тиббий ускуна суғуртаси

Тиббий мулк суғуртаси  предмети сифатида қуйидагилар бўлиши мумкин:

 • Стационар техника;
 • Харакатланувчи техника;

Бундай шароитда тўла қопланадиган ўз ичига барча рискларни оладиган ёки электр токидан  суғурталаш назарда тутадиган  суғурта дастурлари  ишлатилади.
Суғурта  мукофотларини хажми  тиббий ускуналар эксплуатация қилинадиган хоналарни холати,уларни сифати,нарҳи ва хизмат қилиш муддати ва шунингдаек техника билан ишлайдиган ишчиларни  лаёқатлигига боғлиқ.

            Рисклар

Суғурта ҳодисалари  деб кўзда тутилмаган  ва тўсатдан  пайдо бўлган суғурталанган  мошина ва ускуналарнинг  қуйидаги сабабларга  кўра шикастланиши ёки   йўқ бўлиши:
 • ортиқча энергетик қувватланиш,хаддан ташқари қизиб кериши,вибрация,носозлик;
 • тўхтаб қолиши,бошқа  предметлар билан ифлосланиши,материалнинг “холсизланиши;
 • электр қувватини  қисқа тебраниши,электротармоқни қувватидан ортиқча ишлатилиши,электр қуввати пастлаб кетиши;
 • ускунани ишлатиш пайтида  ходимларни бевосита хатога йўл қўйиши;
 • буғ қозонлари, ички ёниш двигателлари ва бошқ электр манбъаларини портлаши ;
 • паст харорат таъсири;
 • занжир ва тросларни узилиши,суғурталанган предметларни қулаши,бошқа предметлар билан тўқнашиши;
 • Лойиҳалаштирилишдаги,конструкциялашдаги ва хисобғкитоблардаги  хатоликлар,
 • ускуна ишлаб чиқарилишидаги ва монтаж жароёнидаги хатоликлар;
 • қуйулишдаги ёки ишлатилган материал дефектлари.

Ускуна  суғуртасининг  нарҳи

Суғурта мукофотини миқдорига  қуйидагилар  таъсир этади:

 • Cуғурта қопламаси (рисклар рўйҳати);
 • Полисни амал қилиш муддати;
 • cуғурта шарт-шароитлари (бадални тўлаш усули,франшиза миқдори ва х.к);
 • Ускуна эгасини  ёнғин хавфсизлиги  ва объектни қўриқлаш бўйича чора тадбирлари;

Cўғурта маҳсулотлари ва тарифлари ҳақида батафсил  маълумотлар олиш учун «TEMIRY’OL –SUG’URTA» МЧЖ СК ходимлари билан ўзингизга қулай усулда  боғланинг.

САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества