СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОМОВЛАДЕЛЬЦА

«TEMIRYO’L-SUG’URTA» МЧЖ  СК  Сизга  турар жойингизни (квартира,турар уй) эксплуатация қилиш жароёнида қўшнилар олдидаги  фуқаролик  жавобгарлик  суғуртаси полисини таклиф этади.
Полис уй-жой эгалари ва  турар жой арендаторларига мўлжалланган.Суғуртага Ўзбекистон Республикаси территориясидаги  турар жойлар қабул қилинади.
Сиз квартира ёки турар жой эгаси  бўлишингиз мажбурий эмас.Кўшнилар олдидаги ўз жавобгарлигингизни уйни ижарага олган тақдирингизда хам химоя қилишингиз  мумкин.
Қўшнилар олдида фуқаролик  жавобгарлик суғуртаси полиси бўйича  компания қўшниларингиз мулкига, хаёти ёки соғлиғига  етказилган  зарарни қоплайди. Бу  қуйидаги    қуйидаги холатларда амалга оширилади:

  • Ёнғин юзага келганда;
  • электр симлари  қисқа туташуви юз бергшанда;
  • сув хайдаш тизимида  авария  юз берганда.


САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества