СТРАХОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Барча эхтиёткорлик тадбирлари ва талабга жавоб берадиган  профессионал  даражага қарамай, касбга  эга шаҳс томонидан ўз фаолиятини амалга ошириш жароёнида зарар етказиш хавфи мавжуд.Фаолият турига қараб  кўрсатилган зарар жисмоний,моддий,молиявий ва маънавий бўлиши мумкин. Мижозларнинг соғлиғига врачлар,автотранспорт хайдовчилари,фармацевтлар ва х.к томонидан зарар етказилиши мумкин.Архитекторлар,қурувчилар,мухандислар ва лойихачилар томонидан моддий зарар етказилиши эхтимоли мавжуд.Аудитор,банк ходимлари,брокерлар ва х.к. томонидан молиявий зарарлар етказилиши хам мумкин.
            Касбга оид жавобгарликни суғурта қилиш касбий фаолият давомида  қандайдир хатоликлар,диққатсизлик, эхтиётсизлик натижасида юзага келадиган зарарлар эхтимолидан химоя қилади. «TEMIRY’OL-SUG’URTA» МЧЖ суғурта компанияси Сизга учинчи шаҳсларни  хаёти, соғлиғи, мулки ва мулкий  манфаатларига, Суғурталанувчи ёки уни ишчиси томонидан касбий фаолияти давомида  йўл қўйилган хатоликлар натижасида   юзага келиши мумкин бўлган зарарини химоя қилиш маҳсулотларини таклиф қилади.
            Ўзининг касбга оид жавобгарлигини  асосан врачлар,адвокатлар,нотариус ходимлари,архитекторлар  ва х.к. суғурта қиладилар. Суғурталанган шаҳслар лозим бўлган  билим даражаси,ўз фаолияти доирасида тўла  билармон ва ўз лавозимига сидқи дилдан ёндашиши, барча касбга оид талабларни адо этиши лозим. Касбга эга шаҳснинг  малака даражасини унда сертификатлар,дипломлар ва бошқа хужжатларни мавжудлиги тасдиқлайди.
            Суғурта маҳсулотлари

 • Аудиторлар жавобгарлиги;
 • Бухгалтерлар жавобгарлиги;
 • нотариуслар жавобгарлиги;
 • Баҳоловчилар жавобгарлиги;
 • Риэлторлар жавобгарлиги;
 • тиббиёт ва фармацевтика ходимлари жавобгарлиги;
 • Детектив ёки қўриқлаш фаолиятини амалга ошириш жароёнидаги  жавобгарлик;
 • Архитектура фаолиятини амалга ошириш жароёнидаги  жавобгарлик;
 • Бошқа касб эгалари фаолиятидаги юзага келиши мумкин бўлган рисклар (ш.ж. актуарийлар фаолияти,коллекторлар, энергоаудит,ёнғин хавфсизлиги эксперизаси,курилиш аудити ва х.к.).
            Суғурта объекти
суғурталанувчини (жавобгарлик хавф хатари суғурталанган шаҳсни) қуйида келтирилган рисклар билан боғлиқ мулкий манфаатлари:


 • уни суғурталанган касбий фаолият олиб бориш жароёнидаги йўл қўйилган хато ва камчиликлари, стандартларни бузганлиги,талабларга жавоб бермаганлиги ва буюртмачи билан касбий фаолиятни олиб боришга доир тузилган шартномани бузганлиги  (агар бу хавф хатар қонунда кўзда тутилган бўлса)  натижасида учинчи шаҳсларни хаёти,соғлиғи, ва мол-мулкига етказилган зарарларни юзага келиши;
 •  кўзда тутилмаган  суд (даъво аризалари) ва бошқа Суғурталанувчини харажатларини (зарарни) қоплаш билан боғлиқ бўлган хавф-хатар;
Суғурта объекти  максимал равшда  фаолият тури  ёки ихтисослашувига қараб аниқланади .
                        Қопланиши мумкин бўлган харажатлар
Касбий фаолиятига қараб суғурта қопламаси суммасига қуйидагилар киритилиши мумкин:
 • учинчи шаҳсларни (наф олувчиларни) хаётга, соғлиғга етказилган зарар билан боғлиқ харажатлари;
 • учинчи шаҳсларни(наф олувчиларни) мол-мулкка       етказилган зарар билан боғлиқ харажатлари;
 • Юзага келган суғурта ходисаси шароитлари ва суғурталанувчини(суғурталанган шаҳсни) айбдорлик даражасини аниқлашга сарфланган учинчи шаҳсларни (наф олувчиларни) мақсадга мувофиқ харажатлари;
 • поймол қилинган хуқуқларни тиқлаш билан боғлиқ харажатлар;
 • Юзага келган суғурта ходисаси шароитларини ва суғурталанувчини(суғурталанган шаҳсни) айбдорлик даражасини    аниқлаш учун қилинган  харажатлар;
 • Учинчи шаҳсларни (наф олувчиларни) поймол қилинган хуқуқларни тиқлаш билан боғлиқ юқорида қайд этилмаган  бошқа харажатлари;
 • маънавий  зарарни компенсация қилиш, агар маънавий зарар наф олувчиларни хаёти, соғлиғи хамда мулкига етказилган зараридан келиб чиққан бўлса;
 • Суғурталанувчини (Суғурталанган шаҳсни)  келтирилган зарарни камайтириш мақсадида қилган, Суғурталовчи томонидан қопланадиган, харажатлари агар  ушбу харажатлар амалга оширилиши лозим бўлганда ёки Суғурталовчи кўрсатмаларини бажариш мақсадида қилинган бўлса ;
 • Суғурталанувчининг (Суғурталанган шаҳсни)  Судга ёки бошқа мақсадларга амалга ошириладиган харажатлари;
Стандарт истиснолар
 • Суғурталанувчи (Суғурталанган шаҳс)   томонидан  мажбуриятларни бажариш муддатига,хужатларни тузиш ва тақдим этишга,ш.ж. давлат органларига,   риоя этилмаслик натижасида юзага келган зарарни қоплаш бўйича тақдим этилган хар хил талабномалар;
 • Суғурталанувчини (Суғурталанган шаҳсни) банкротлик холатига олиб келиниши билан боғлиқ бўлган талабномалар (даъво аризалари,даъволар);
 • Суғурталанувчининг (Суғурталанган шаҳс)   шартнома ишлаши санасидан бошлаб маълум бўлган  фактлар, жароёнлар,шароитлардан юзага келган зарарни қоплаш хақидаги  талабномалари (даъво аризалари,даъволар);
 • Суғурталанувчининг (Суғурталанган шаҳс) ёки унинг ишчилари,ёки Суғурталанувчи томонидан жалб қилинган учинчи шаҳслар  томонидан   атайлаб қилинган  харакатлар ёки харакатсизлик натижасида юзага келган зарарни қоплаш хақидаги  талабномалар (даъво аризалари,даъволар);
 • Табиий ўзгаришлар,бошқа енгиб бўлмас кучга эга шароитлар  билан юзага келган зарарни қоплаш хақидаги  талабномалар (даъво аризалари,даъволар);
 • Ионизациялаштирилган радиация  ёки барча ядровий ёнилғи билан радиоактив зарарланиш ёки ёниб бўлган ядровий ёнилғини  радиоактив,токсик,портлаш хавфига эга  чиқиндилари билан юзага  келган зарарларни қоплаш хақидаги  талабномалар (даъво аризалари,даъволар);
 • Барча  урушнинг,тажовуз қилишни,харбий харакатлар (уршни эълон қилиб хамада эълон қилмасдан),фуқаролар уруши,қўзғолон,революция,исйон,еки хокимликни харбийлар қўлига ўтиши ёки қонунга хилоф равшда тортиб олиш оқибатларида юзага  келган зарарларни қоплаш хақидаги  талабномалар (даъво аризалари,даъволар);
 • Террорчилик харакати  ёки терроризм натижасида  юзага  келган зарарларни қоплаш хақидаги  талабномалар (даъво аризалари,даъволар);


Ташкилотингиз учун суғурта маҳсулотлари ва тарифлари хақида батафсил ахборот олишингиз учун  TEMIRY’OL - SUG’URTA» МЧЖ суғурта компанияси мутахассислари билан ўзингизга қулай усулда боғланишингиз мумкин.

САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества