СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Қурувчи  қурилиш монтаж ишларини  амалга оширишда хар доим  кўзда тутилмаган  шароитлар юзага келиши хавфғхатари  билан тўқнашади,холбуки,бу  ўз вақтида  қурилиш объектини шикастланиши  ёки йўқ бўлишига олиб келиши мумкин,ш.ж. одамларни  хаёти ва соғлиғига  футур етказилиши  хам шулар жумласидандир.Биз билан  қурувчининг мулкий манфаатларини  суғурта қилиш   шартномасини тузганингиздан сўнг, Сиз ўзингизни юзага келиши мумкин бўлган   юқоридаги йўқотишларга кетадиган хъаражатларингизни қоплаб минималлаштиришингиз мумкин.
СУҒУРТА ОБЪЕКТЛАРИ
Суғурта объекти сифатида Суғурталанувчини қуйидагилар билан боғлиқ мулкий манфаатдорлигидир :

 • мулкка эгалик, фойдаланиш ва бошқариш ;
 • Қурилиш-монтаж ишларини  амалга оширишда учинчи шаҳсларни(жабрланувчилар) хаёти ва соғлигига ёки  мулкига  футур етказилишини  юзага келиши билан боғлиқ мажбурияти буйича   жавобгарлик хавф-хатари;
Cуғурталовчи  мулки деб шартномада белгиланган бинолар,иншоотлар, ускуна, мошиналар ва уларга эхтиёт қисмлар,материаллар ва бошқа қурилиш майдонида  жойлашган ва қурилиш ва монтаж предметлари хисобланган мулк тушунилади.
Қурувчи жавобгарлиги  суғуртаси    уни қурилиш-монтаж ишларини бажариш жароёнида учинчи шаҳсга етказилган зарарни қоплаш жавобгарлиги билан боғлиқ суғурталанган шаҳсни манфаатларини химоя қилади.
СУҒУРТАЛАНАДИГАН РИСКЛАР
Суғурта химояси икки булимдан иборат
 1. Мулкни ҳалокатга учраши ёки шикастланиши;
 2. Суғурталанувчи томонидан мулкни ишлатилиши жароёнида уни  мулкка ёки жабрланувчиларни хаёти  ва соғлиғига футур етказилиши билан боғлиқ жавобгарликни  хақиқатда юзага келиши .
Биринчи бўлим бўйича  қуйидаги суғурта рисклари қопланади:
 • Олов,газ ва буғ портлашини юзага келиши натижасида;
 • Табиий офатлар ;
 • сув билан таъминлаш,иситиш,канализация  ёки автоматик тарзда  ёнғин тизимларида авария холатлари ;
 • бузиб кириб ўғрилик содир этиш,тунаш ва талончилик,учинчи шаҳсларни  ноқонуний харакатлари;
 • дераза ойналари,кўзгуларни ,витриналарни синиши;
 • Суғурталанувчига (Наф олувчига)  тегишли бўлмаган транспорт  воситаларини тўқнашуви;
 • қисқа туташув,хаддан ташқари кучланиш,электр ёйлари;
 • машина ва механизмларни,қурилиш материаллари ва конструкцияларни  қулаши.

Иккинчи бўлим бўйича қуйидаги  суғурта рисклари  қопланади;
 • жисмоний шаҳсларни хаёти ва соғлиғига  зиён келтириш билан боғлиқ харажатлар(жисмоний зарар);
 • жисмоний ва юридик  шаҳсларни мулкларини йўқотиш ва шикастлантириш билан боғлиқ харажатлар;
СУҒУРТА МУКОФОТИ
Қурилиш рисклари билан боғлиқ   суғурта полисини қиймати  хар бир қурилиш объекти учун  унинг таърифи ва бошқа факторларини  хисобга олган холда алоҳида хисобланади,жумладан:
 • қурилишга мўлжалланган майдонларни              атроф муҳит  таъсирига мубтало бўлиш таъсири;
 • қурилиш-монтаж ишларини  ўтказилиши усуллари  ва технеологиялари;
 • объект конструкциялари ва қурилиш материалларини ўзига хос жиҳатлари;

лойиҳалаш ташкилоти ва пудратчини малакаси.

САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества