СТРАХОВАНИЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ

Ч  ет  элга чиқувчилар суғуртаси –бу Сизнинг хотиржамлигингиз ва маблағингизни кўзда тутилмаган харажатлардан иқтисод  қилиш гаровидир . Сайёхга суғуртани расмийлаштириш  осон. Ўзингизга қулай усулни танланг.
Ушбу суғурта маҳсулоти  нимага керак?
Чет элга чиқувчиларни тиббий суғуртаси  Сизни   қўзда тутилмаган  ходиса юз берганда  хавф-хатарлардан химоя қилади  ва сафардаги даволаниш сарф- харажатларингизни  қоплайди.
Элчихоналар талаби
 “TEMIR’YOL-SUG’URTA» МЧЖ СК чет элга   чиқувчилар  суғуртаси дастурлари элчихоналарни Шенген келишуви худудига виза расмийлаштириш    талабларига мослаштирилган.
Сафарларда суғурта қандай ишлайди
Чет  элга чиқувчилар  суғуртаси  барча қўшимча опцияларни хисобга олганда қуйидаги  хавф-хатарларни  (рискларни )копланишини тақдим этади:

Сизнинг сарф-харажатларингизни тўлаймизСизга компенсация  тўлаймиз
 • Фавқулодда  касаллик ва бахтсиз ходиса юз берганда  тиббий хизматлар,
 • Хужжатлар еки юклар  йўқолганда,
 • Учинчи шаҳслар томонидан Сизга нисбатан  бўлган даъволар Сиз томондан уларнинг соғлиги ва мулкига  етказилган  зарар,
 • Юридик маслаҳат,
 • Вояга етмаганларни сафарда қайтарилиши,
 • учинчи шаҳс  ташрифи.
 • Баҳтсиз ходиса натижасида шикастланиш юз берса,
 • Йўқолга юк учун,
 • Хизмат  сервисига мурожат қилгандаги телефон қўнғироқлари учун ,
 • Кўзда тутилмаган пули тўланган сафарни бекор қилиниши юзага келганда.

Кандай рискларни  cуғурта қопламасигага  қўшиш мумкин:
“Тиббий ва тез ёрдам” риски
Бу стандарт хавф-хатар  Сизни сафардаги баҳтсиз ходиса ёки касалликдан даволаниш учун  режалаштирилмаган  харажатларингизни қоплайди .
“TEMIR’YOL-SUG’URTA» МЧЖ СК Сизга хизмат курсатиш компаниясини малакали мутахассислари томонидан  сифатли тиббий хизматт ва кеча-кундуз қўллаб қувватлайди .
Дастурни танланг
Чет элга чиқувчилар суғуртаси  “Тиббий  ва тез ёрдам “ риски  бўйича 4-та  дастурда ўз ифодасини топган.
Хар бир  дастур учун суғурта пули  30 000 дан 100 000 $ ёки ЕВРО
Суғурта қопламасини  қандай кенгайтириш мумкин.
Сизни ва Сизни яқинларингизни саёҳат пайтида кўзда тутилмаган  нохушликлардан хар томонлама химоя қилиш мақсадида Биз олдиндан қўшимча  шарт-шароитларни  белгиладик (“Актив дам олиш ва спорт”, ”Сурункали  хасталик” ва бошқ.).Ушбу шарт-шароитларни  полисга расмийлаштириш жароенида киритиш мумкин.
Актив дам олиш ва спорт
Агар  Сизнинг режангизга  актив дам олиш ёки спорт билан шуғулланиш киритилган бўлса,масалан:
 • Тоғ-чанғи спорти,
 • дайвинг,
 • сузиш,
 • Отда  сайр қилиш,
 • Пляж волейболи,
 • Аквапаркларгаи кириш,
 • велосипед,ролик,мопедларда   учиш,
 • Ов қилиш ва балиқ тутиш ва х.к.
Суғурта қопламаси  қўшимча “ Актив дам олиш ёки спорт” пунктини ўз ичига олиши керак.Бундай полис Сизни сафар давомида юзага келиши мумкин бўлган кўплаб рисклардан химоялайди.Сайёх қандай рисклардан суғурталаниши мумкин.
“Баҳтсиз  ходиса “  хавф хатари


Нимадан суғурталаймизХар хил даражадаги  шикастланиш  хавфини   юзага келиши  (айниқса  спорт билан шуғулланиш ва актив дам олишни кўзда тутадиган  сафарлар учун  алохида мухим)
Суғурта пулиАҚШ доллари  ва Евро да амалга оширилиши мумкин

1 0003 0005 00010 0000
МУХИМ!Агар сафар пайтида  баҳтсиз ходиса юз берса ,суғурталанувчи яшаш жойига қайтганда,суғурталанувчи ёки  наф олувчи пул қопламасини  олади
Жарохат  юзага келганда туланадиган компенсация миқдориСуғурта суммасидан фоиз хисобида аниқланади  суғурта тўловлари  жадвалига биноан

Ногиронлик  компенсацияси
Суғурта суммасидан  фоиз хисобида аниқланади:
Четга чиқадиган фуқаро суғурта шартномаси  тузилгунга қадар ногирон бўлмаган тақдирда:
 • 100 % -1 гурух ногиронлик қайд этилганда;
 • 75%- 2-нчи гурух ногиронлик қайд этилганда;
 • 50% - 3-нчи гурух ногиронлик кайд этилганда;
 • 100% «Ногирон-бола» категорияси  кайд этилганда;
Суғурта шартномаси тузилгунга қадар  фуқаро  3 гуруҳ ногирони бўлса :
 • 60% - 1 гурух ногиронлик қайд этилганда;
 • 30%- 2 гурух ногиронлик қайд этилганда;
Ўлим холати юзага келганда тўланадиган  компенсация Суғурта пулидан 100% миқдорида“БАГАЖ” хавф хатари
Нимадан суғурталанадиРасмий равшда авиа йўналишидага  юк ташувчи томонидан  қабул қилинган багажни йўқолиши ёки йўқотилиши
Нима суғурталанадиБир суғурталанувчига 2-та  багаж жойидан зиёд эмас
Суғурта суммасиАКШ доллари ёки еврода

500-2 000 ш.б. ,аммо  1000 ш.б. бир багаж жойи учун.
МУХИМ!
 • Бир суғурта ходисаси учун тўлов максимал бобдан амалга оширилади;
 • тўловлар қўшилмайди;
 • тўлов бир марта амалга оширилади;
 • компенсация размери  суғурта суммасидан фоиз хисобида аниқланади;

“ФУҚАРО ЖАВОБГАРЛИГИ” хавф-хатари.
Нимадан суғурталаймизЧет элга чиқувчи  туристлар  суғуртаси суғурта территориясидаги учинчи шаҳснинг хаётига,соглиғига,мулкига  футур етказишдан сақлайди (бу  актив дам олиш шинавандалари хамда болалари билан  саёхатга чиқувчилар учун тавсия этилади)
Нимани қоплаймизСуғурталанувчи хужжат  билан тасдиқланган қуйидаги харажатларни учинчи шаҳсларга нисбатан етказилган реал зарарни қоплаши  мумкин :
 • мулкий хуқуқ асосида учинчи шаҳсга тегишли бўлган  мулкни халокатга учраши ,унга шикаст етказилиши(нобуд бўлиши ),мулкни хақиқий  қиймати доирасида  ёки  уни таъмири ва тиклаш  қиймати асосида;
 • жисмоний шаҳсларни хаёти ва соғлиғига зарар етказиш оқибатида;
 • суд муассасаларида  зарар етказганлик эхтимоли  бўйича ишларни кўриб чиқиш натижасида юзага келадиган харажатлар;
Суғурта муддатиБир йилгача
Суғурта пулиАКШ долларида ёки ЕВРОда

5 00010 000 30 00050 000Сафар бекор қилиниши” хавф-хатари.
Нимадан суғурта қиламизКўзда тутилмаган пули тўланган сафарни ёки  сафар муддатини Сизга боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра бекор қилиниши
Нимани қоплаймизСуғурталанувчи қуйидаги  сабабларга кўра кўрган зарарини:
 • Чет элга чиқадиган  пули тўланган сафари бекор қилинганда;
 • Виза берилишини чўзилиши ёки берилмаслиги натижасида
 1. Чет- эл сафар муддатлари ўзгартирилганда
 • Авиарейс тўхтатилганда ёки бекор қилинганда
Суғурта пули 2 000 АҚШ доллари  ёки ЕВРО  
САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества