TEMIRYO’L SUG’URTA ни бошқа компаниялардан афзаллиги

«TEMIRYO’L SUG’URTA»

Наши услуги
Кўчмас мулк суғуртаси
Турар жой, уй ёки квартира билан боғлиқ кўзда тутилмаган вазиятлар (путур етказилиши,тўла яроқсизлик ва х.к.), уларга эгалик қилишингиз ёки ижарага олишингиздан қатий назар, одатда, энг катта молиявий ва изтиробли зарар келтириши мумкин.Сантехника,электр сими, еки кир ювиш машинаси шлангини узилиши каби маиший носозликлар фақатгина уй эгаси,квартира ижарачисига эмас балки қўшниларига хам зарар келтириши мумкин. Кўчмас мулк суғуртаси ёки квартира, уй, уйни пардоз ремонти ёки қўшнилар олдидаги жавобгарлик суғурталаш – бу ўз мулкингиз ёки ижарага олинган кўчмас мулкингизга путур етказилмаслиги учун қилинган хотиржамлик гаровидир. “TEMIRYO’L-SUG’URТА” МЧЖ суғурта компанияси томонидан таклиф этилаетган кенг кўламли суғурта хизматлари ичидан ўзингизга қулай квартирани,ўйни ёки қўшнилар олдидаги фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш дастурини танлайсиз деган умиддамиз.
Жавобгарлик суғуртаси
Жавобгарлик суғуртаси туфайли сиз томонингиздан учинчи шаҳсга етказилган зарарни қоплаш мумкин. Бу шароитда етказилган зарар – бу соғлиққа,хаётга,харакатдаги ёки кўчмас мулкка ( масалан сиз путур етказдингиз,сув тоширдингиз,буздингиз ,сизни билар-билмас харакатингиз туфайли кимдир зарар курди- жароенлар рўйхати чексиз) етказилган зарар деб эътироф этилади.Жавобгарлик суғуртаси икки асосий категориядан иборат: биринчиси зарар етказганлик учун- бу суғурта тури ўзини эхтиётсизлиги туфайли зарар етказишидан қўрқадиган одамлар учун; иккинчиси -шартномавий мажбуриятларни етарли даражада бажармаганлик учун-бу суғурта туридан тадбиркорлик фаолияти ва бизнесда фойдаланилади.
Йўловчилар суғуртаси
Поездда саёҳат қилишни режалаштираётганингизда «TEMIR’YOL SUG’URTA» МЧЖ суғурта компаниясини йуловчиларнинг баҳтсиз ходисалардан суғурта қилиш дастуридан фойдаланишни унутманг.Бу дастур қуйидаги холларда суғурта товони(компенсация ) тўлашни амалга оширилишини кўзда тутади: o Бахтсиз ҳодиса натижасида меҳнат қобилияти доимий ёки вақтинча йўқотилганда ; o Бахтсиз ҳодиса натижасида вафот этганда o Бахтсиз ҳодиса оқибатларини бартараф этиш учун юзага келадиган тиббий харажатлар ; o меҳнат қобилиятини вақтинчалик йўқотганда юзага келадиган молиявий зарарлар. Мазкур суғурта полисини Сиз барча темирйўл йўналишларига темирйўл чиптасини билан бирга темирйул кассасидан харид қилишингиз мумкин.
Молиявий калтисликлар (рисклар) суғуртаси
Молиявий калтисликларни (рискларни) суғурталаш бу корхонада суғурта ходисаси юзага келганда мазкур корхонанинг мулкий манфаатларини ўз химоясига олувчи суғурта маҳсулотидир. Корхона учун суғурталаш жароёни барча юзага келиши мумкин бўлган асосий молиявий қалтисликларни(ш.ж. тизимли хамда тизимсизини) ўз химосига олинишини таъминлайди.Бу шароитда молиявий калтисликлар сабаб келтирилган салбий оқибатларни зарарини қоплаш учун тўланадиган суғурта товонини хажми суғурта объектини реал қийматидан (суғурта баҳосини миқдори),суғурта пули ва суғурта мукофотини миқдоридан келиб чиқиб хисобланади. “TEMIRY’OL-SUG’URTA” МЧЖ суғурта компанияси Сизга барча асосий молиявий қалтисликлар,ш.ж. кредит,депозит,сармоялаш(инвестиция) хамда молиявий гаровлар ва бошқа турдаги рисклардан келиб чиқадиган зарарларни қоплашни таклиф этади.
Чет элга чиқувчилар суғуртаси
Чет элга чиқувчилар суғуртаси
Мажбурий суғурта турлари
Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси Сизни барча транспорт воситасидан фойдаланишда йўл транспорт ходисалари оқибатида юзага келиши мумкин бўлган харажатлар,вақт ва асабларингиз кетишидан сақлайди. Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси – бу етказилган зараларни қоплаб бериш гарови ,транспорт воситаси эгасининг руҳий хотиржамлиги ва йўлдаги дадиллик кафолотидир.Бизнинг мамлакатимизда ишлаб чиқаришда жарохатланиш ва касбий хасталик учун амалга ошириладиган компенсациялар Давлатимизни ижтимоий химоялаш тизими доирасида хамда иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси орқали амалга оширилади
Харакатланадиган темир йул состави суғуртаси (ЖПС)
Темирйул транспорти энг хавфсиз транспорт тури хисобланади.Шунга қарамасдан, темирйўл транспорти эксплуатацияси жароёнида хар хил факторлар натижасида зарарлар,ш.ж. одам назоратига бўйсунмас ходисалар, юзага келиши мумкин.Бу зарарлар корхона фаолияти учун сезиларли молиявий зиённи олиб келиши мумкин.Фақатгина режалаштирилмаган таъмирлаш натижасида темирйўл транспортини туриб қолиши сезиларли молиявий зарарларга олиб келиши мумкин,мазкур транспортни нобуд бўлишини хисобга олмаганда. Харакатдаги темирйул транспорти суғуртаси бу юзага келадиган зарарларни қопланиши гаровидир ва корхона фаолиятини самарасини оширувчи омилдир.
САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества