TEMIRYO’L SUG’URTA ни бошқа компаниялардан афзаллиги

«TEMIRYO’L SUG’URTA»

Наши услуги
Мажбурий суғурта турлари
Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси Сизни барча транспорт воситасидан фойдаланишда йўл транспорт ходисалари оқибатида юзага келиши мумкин бўлган харажатлар,вақт ва асабларингиз кетишидан сақлайди. Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси – бу етказилган зараларни қоплаб бериш гарови ,транспорт воситаси эгасининг руҳий хотиржамлиги ва йўлдаги дадиллик кафолотидир.Бизнинг мамлакатимизда ишлаб чиқаришда жарохатланиш ва касбий хасталик учун амалга ошириладиган компенсациялар Давлатимизни ижтимоий химоялаш тизими доирасида хамда иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси орқали амалга оширилади
Харакатланадиган темир йул состави суғуртаси (ЖПС)
Темирйул транспорти энг хавфсиз транспорт тури хисобланади.Шунга қарамасдан, темирйўл транспорти эксплуатацияси жароёнида хар хил факторлар натижасида зарарлар,ш.ж. одам назоратига бўйсунмас ходисалар, юзага келиши мумкин.Бу зарарлар корхона фаолияти учун сезиларли молиявий зиённи олиб келиши мумкин.Фақатгина режалаштирилмаган таъмирлаш натижасида темирйўл транспортини туриб қолиши сезиларли молиявий зарарларга олиб келиши мумкин,мазкур транспортни нобуд бўлишини хисобга олмаганда. Харакатдаги темирйул транспорти суғуртаси бу юзага келадиган зарарларни қопланиши гаровидир ва корхона фаолиятини самарасини оширувчи омилдир.
Кўчмас мулк суғуртаси
Турар жой, уй ёки квартира билан боғлиқ кўзда тутилмаган вазиятлар (путур етказилиши,тўла яроқсизлик ва х.к.), уларга эгалик қилишингиз ёки ижарага олишингиздан қатий назар, одатда, энг катта молиявий ва изтиробли зарар келтириши мумкин.Сантехника,электр сими, еки кир ювиш машинаси шлангини узилиши каби маиший носозликлар фақатгина уй эгаси,квартира ижарачисига эмас балки қўшниларига хам зарар келтириши мумкин. Кўчмас мулк суғуртаси ёки квартира, уй, уйни пардоз ремонти ёки қўшнилар олдидаги жавобгарлик суғурталаш – бу ўз мулкингиз ёки ижарага олинган кўчмас мулкингизга путур етказилмаслиги учун қилинган хотиржамлик гаровидир. “TEMIRYO’L-SUG’URТА” МЧЖ суғурта компанияси томонидан таклиф этилаетган кенг кўламли суғурта хизматлари ичидан ўзингизга қулай квартирани,ўйни ёки қўшнилар олдидаги фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш дастурини танлайсиз деган умиддамиз.
Юкларни суғурталаш
Ушбу суғурта маҳсулоти хар хил транспорт ёрдамида ташиладиган товарлар ва юклар эгаларига мулжалланган ва юкни шикастланиши ёки йўқолиши натижасида қўрилган зарарни ташувчини айби бор йўки йўқлигидан қатий назар компаенсация имкониятини беради. «TEMIR’YOL SUG’URTA» МЧЖ суғурта компаниясини юкларни суғурталаш шартномалари шартлари суғурта копламаларига бўлган замонавий талабларга жавоб беради.
Жавобгарлик суғуртаси
Жавобгарлик суғуртаси туфайли сиз томонингиздан учинчи шаҳсга етказилган зарарни қоплаш мумкин. Бу шароитда етказилган зарар – бу соғлиққа,хаётга,харакатдаги ёки кўчмас мулкка ( масалан сиз путур етказдингиз,сув тоширдингиз,буздингиз ,сизни билар-билмас харакатингиз туфайли кимдир зарар курди- жароенлар рўйхати чексиз) етказилган зарар деб эътироф этилади.Жавобгарлик суғуртаси икки асосий категориядан иборат: биринчиси зарар етказганлик учун- бу суғурта тури ўзини эхтиётсизлиги туфайли зарар етказишидан қўрқадиган одамлар учун; иккинчиси -шартномавий мажбуриятларни етарли даражада бажармаганлик учун-бу суғурта туридан тадбиркорлик фаолияти ва бизнесда фойдаланилади.
Тадбиркорлик қалтисликлари (рисклари) суғуртаси
Тадбиркорликда юзага келадиган йўқотишларни (касодга учрашни) шартли равишда моддий,меҳнат,молиявий,вақт ва махсус турдаги йўқотишларга бўлиниши мумкин.Хар бир турдаги йўқотишларга етарлича кенг кўламдаги суғурта маҳсулотлари мавжуд.Бу маҳсулотлар мазкур юзага келадиган йўқотишларни имкон қадар минималлаштиради.Бу маҳсулотлар «TEMIR’YOL SUG’URTA» МЧЖ суғурта компанияси мутахассислари томонидан ишлаб чиқилиб амалиётга тадбиқ этилган.Мазкур суғурта дастурлари спектри Сизга тадбиркорлик рисклари туфайли,айнан юритилаётган фаолиятинингизга таалуқли юзага келадиган йўқотишларни минималлаштириш имкониятини яратади.Бу мулк суғуртаси ,курилиш-монтаж ишлари суғуртаси ёки омборхонадаги товарлар суғуртаси(ишлаб чиқаришдаги узилишларни суғуртасидан олдин),инновация қалтисликлари суғуртаси,касбий жавобгарлик суғуртаси, ёки шартномавий мажбуриятларни бажармасликни суғурталашдир.
Йўловчилар суғуртаси
Поездда саёҳат қилишни режалаштираётганингизда «TEMIR’YOL SUG’URTA» МЧЖ суғурта компаниясини йуловчиларнинг баҳтсиз ходисалардан суғурта қилиш дастуридан фойдаланишни унутманг.Бу дастур қуйидаги холларда суғурта товони(компенсация ) тўлашни амалга оширилишини кўзда тутади: o Бахтсиз ҳодиса натижасида меҳнат қобилияти доимий ёки вақтинча йўқотилганда ; o Бахтсиз ҳодиса натижасида вафот этганда o Бахтсиз ҳодиса оқибатларини бартараф этиш учун юзага келадиган тиббий харажатлар ; o меҳнат қобилиятини вақтинчалик йўқотганда юзага келадиган молиявий зарарлар. Мазкур суғурта полисини Сиз барча темирйўл йўналишларига темирйўл чиптасини билан бирга темирйул кассасидан харид қилишингиз мумкин.
САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества