TEMIRYO’L SUG’URTA ни бошқа компаниялардан афзаллиги

«TEMIRYO’L SUG’URTA»

Наши услуги
Мажбурий суғурта турлари
Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси Сизни барча транспорт воситасидан фойдаланишда йўл транспорт ходисалари оқибатида юзага келиши мумкин бўлган харажатлар,вақт ва асабларингиз кетишидан сақлайди. Транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси – бу етказилган зараларни қоплаб бериш гарови ,транспорт воситаси эгасининг руҳий хотиржамлиги ва йўлдаги дадиллик кафолотидир.Бизнинг мамлакатимизда ишлаб чиқаришда жарохатланиш ва касбий хасталик учун амалга ошириладиган компенсациялар Давлатимизни ижтимоий химоялаш тизими доирасида хамда иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғуртаси орқали амалга оширилади
Кўчмас мулк суғуртаси
Турар жой, уй ёки квартира билан боғлиқ кўзда тутилмаган вазиятлар (путур етказилиши,тўла яроқсизлик ва х.к.), уларга эгалик қилишингиз ёки ижарага олишингиздан қатий назар, одатда, энг катта молиявий ва изтиробли зарар келтириши мумкин.Сантехника,электр сими, еки кир ювиш машинаси шлангини узилиши каби маиший носозликлар фақатгина уй эгаси,квартира ижарачисига эмас балки қўшниларига хам зарар келтириши мумкин. Кўчмас мулк суғуртаси ёки квартира, уй, уйни пардоз ремонти ёки қўшнилар олдидаги жавобгарлик суғурталаш – бу ўз мулкингиз ёки ижарага олинган кўчмас мулкингизга путур етказилмаслиги учун қилинган хотиржамлик гаровидир. “TEMIRYO’L-SUG’URТА” МЧЖ суғурта компанияси томонидан таклиф этилаетган кенг кўламли суғурта хизматлари ичидан ўзингизга қулай квартирани,ўйни ёки қўшнилар олдидаги фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш дастурини танлайсиз деган умиддамиз.
Юкларни суғурталаш
Ушбу суғурта маҳсулоти хар хил транспорт ёрдамида ташиладиган товарлар ва юклар эгаларига мулжалланган ва юкни шикастланиши ёки йўқолиши натижасида қўрилган зарарни ташувчини айби бор йўки йўқлигидан қатий назар компаенсация имкониятини беради. «TEMIR’YOL SUG’URTA» МЧЖ суғурта компаниясини юкларни суғурталаш шартномалари шартлари суғурта копламаларига бўлган замонавий талабларга жавоб беради.
Тадбиркорлик қалтисликлари (рисклари) суғуртаси
Тадбиркорликда юзага келадиган йўқотишларни (касодга учрашни) шартли равишда моддий,меҳнат,молиявий,вақт ва махсус турдаги йўқотишларга бўлиниши мумкин.Хар бир турдаги йўқотишларга етарлича кенг кўламдаги суғурта маҳсулотлари мавжуд.Бу маҳсулотлар мазкур юзага келадиган йўқотишларни имкон қадар минималлаштиради.Бу маҳсулотлар «TEMIR’YOL SUG’URTA» МЧЖ суғурта компанияси мутахассислари томонидан ишлаб чиқилиб амалиётга тадбиқ этилган.Мазкур суғурта дастурлари спектри Сизга тадбиркорлик рисклари туфайли,айнан юритилаётган фаолиятинингизга таалуқли юзага келадиган йўқотишларни минималлаштириш имкониятини яратади.Бу мулк суғуртаси ,курилиш-монтаж ишлари суғуртаси ёки омборхонадаги товарлар суғуртаси(ишлаб чиқаришдаги узилишларни суғуртасидан олдин),инновация қалтисликлари суғуртаси,касбий жавобгарлик суғуртаси, ёки шартномавий мажбуриятларни бажармасликни суғурталашдир.
Соғлиқни суғурталаш
Инсон соғлиғи бу шундай холатки ,бунинг асосида биз ўзимизни келажак режаларимиз ва ниятларимизни шакллантирамиз.Фақат соғлом инсонгина баҳтли хаёт кечириши ва мукаммал иш фаолият олиб бориши мумкин. Хасталик нафақат инсоннинг соғлиғига путур келтиради ,балки моддий йўқотишларга хам олиб келиши мумкин. Жаррохлик амалиётлари, дори дармон, турли тиббий текширувлар ва даволаш муолажалари айрим холларда катта пул маблағларини талаб қилади. Соғлиқни суғурталаш- бу бойлик эмас, бу хаётий зарурат деб хисобланади,яшаш сифати,ишлаш қобилиятининг юксалиши гаровидир. Ўз корхонангизда ишчиларингизни соғлиғини суғурталаб меҳнат унумдорлигини оширилиши учун қайғуринг.
Йўловчилар суғуртаси
Поездда саёҳат қилишни режалаштираётганингизда «TEMIR’YOL SUG’URTA» МЧЖ суғурта компаниясини йуловчиларнинг баҳтсиз ходисалардан суғурта қилиш дастуридан фойдаланишни унутманг.Бу дастур қуйидаги холларда суғурта товони(компенсация ) тўлашни амалга оширилишини кўзда тутади: o Бахтсиз ҳодиса натижасида меҳнат қобилияти доимий ёки вақтинча йўқотилганда ; o Бахтсиз ҳодиса натижасида вафот этганда o Бахтсиз ҳодиса оқибатларини бартараф этиш учун юзага келадиган тиббий харажатлар ; o меҳнат қобилиятини вақтинчалик йўқотганда юзага келадиган молиявий зарарлар. Мазкур суғурта полисини Сиз барча темирйўл йўналишларига темирйўл чиптасини билан бирга темирйул кассасидан харид қилишингиз мумкин.
Молиявий калтисликлар (рисклар) суғуртаси
Молиявий калтисликларни (рискларни) суғурталаш бу корхонада суғурта ходисаси юзага келганда мазкур корхонанинг мулкий манфаатларини ўз химоясига олувчи суғурта маҳсулотидир. Корхона учун суғурталаш жароёни барча юзага келиши мумкин бўлган асосий молиявий қалтисликларни(ш.ж. тизимли хамда тизимсизини) ўз химосига олинишини таъминлайди.Бу шароитда молиявий калтисликлар сабаб келтирилган салбий оқибатларни зарарини қоплаш учун тўланадиган суғурта товонини хажми суғурта объектини реал қийматидан (суғурта баҳосини миқдори),суғурта пули ва суғурта мукофотини миқдоридан келиб чиқиб хисобланади. “TEMIRY’OL-SUG’URTA” МЧЖ суғурта компанияси Сизга барча асосий молиявий қалтисликлар,ш.ж. кредит,депозит,сармоялаш(инвестиция) хамда молиявий гаровлар ва бошқа турдаги рисклардан келиб чиқадиган зарарларни қоплашни таклиф этади.
САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества