TEMIRYO’L SUG’URTA ни бошқа компаниялардан афзаллиги

«TEMIRYO’L SUG’URTA»

Наши услуги
Молиявий калтисликлар (рисклар) суғуртаси
Молиявий калтисликларни (рискларни) суғурталаш бу корхонада суғурта ходисаси юзага келганда мазкур корхонанинг мулкий манфаатларини ўз химоясига олувчи суғурта маҳсулотидир. Корхона учун суғурталаш жароёни барча юзага келиши мумкин бўлган асосий молиявий қалтисликларни(ш.ж. тизимли хамда тизимсизини) ўз химосига олинишини таъминлайди.Бу шароитда молиявий калтисликлар сабаб келтирилган салбий оқибатларни зарарини қоплаш учун тўланадиган суғурта товонини хажми суғурта объектини реал қийматидан (суғурта баҳосини миқдори),суғурта пули ва суғурта мукофотини миқдоридан келиб чиқиб хисобланади. “TEMIRY’OL-SUG’URTA” МЧЖ суғурта компанияси Сизга барча асосий молиявий қалтисликлар,ш.ж. кредит,депозит,сармоялаш(инвестиция) хамда молиявий гаровлар ва бошқа турдаги рисклардан келиб чиқадиган зарарларни қоплашни таклиф этади.
Чет элга чиқувчилар суғуртаси
Чет элга чиқувчилар суғуртаси
Тадбиркорлик қалтисликлари (рисклари) суғуртаси
Тадбиркорликда юзага келадиган йўқотишларни (касодга учрашни) шартли равишда моддий,меҳнат,молиявий,вақт ва махсус турдаги йўқотишларга бўлиниши мумкин.Хар бир турдаги йўқотишларга етарлича кенг кўламдаги суғурта маҳсулотлари мавжуд.Бу маҳсулотлар мазкур юзага келадиган йўқотишларни имкон қадар минималлаштиради.Бу маҳсулотлар «TEMIR’YOL SUG’URTA» МЧЖ суғурта компанияси мутахассислари томонидан ишлаб чиқилиб амалиётга тадбиқ этилган.Мазкур суғурта дастурлари спектри Сизга тадбиркорлик рисклари туфайли,айнан юритилаётган фаолиятинингизга таалуқли юзага келадиган йўқотишларни минималлаштириш имкониятини яратади.Бу мулк суғуртаси ,курилиш-монтаж ишлари суғуртаси ёки омборхонадаги товарлар суғуртаси(ишлаб чиқаришдаги узилишларни суғуртасидан олдин),инновация қалтисликлари суғуртаси,касбий жавобгарлик суғуртаси, ёки шартномавий мажбуриятларни бажармасликни суғурталашдир.
Соғлиқни суғурталаш
Инсон соғлиғи бу шундай холатки ,бунинг асосида биз ўзимизни келажак режаларимиз ва ниятларимизни шакллантирамиз.Фақат соғлом инсонгина баҳтли хаёт кечириши ва мукаммал иш фаолият олиб бориши мумкин. Хасталик нафақат инсоннинг соғлиғига путур келтиради ,балки моддий йўқотишларга хам олиб келиши мумкин. Жаррохлик амалиётлари, дори дармон, турли тиббий текширувлар ва даволаш муолажалари айрим холларда катта пул маблағларини талаб қилади. Соғлиқни суғурталаш- бу бойлик эмас, бу хаётий зарурат деб хисобланади,яшаш сифати,ишлаш қобилиятининг юксалиши гаровидир. Ўз корхонангизда ишчиларингизни соғлиғини суғурталаб меҳнат унумдорлигини оширилиши учун қайғуринг.
Автосуғурта
Автоуловни бошқариш ва йўллардаги вазият хар доим кўзда тутилмаган ходисалар билан боғлиқ. Автоулов бошқаришда катта тажрибангиз бўлишига қарамасдан,хавфсизлигингизга тўла амин бўлишингиз қийин,чунки ЙХХ(йўл харакати ходисаси) сабаб бошқа йўл харакати иштирокчилари ва пиёдалар,ёмон об-хаво туфайли,сифатсиз йўл ва бошқа кўпгина сабаблар бўлиши мумкин. Ўзингизни транспорт воситангизга комплекс суғурта шартномасини тузганингиздан сўнг,автоуловингиздан фойдаланиш билан боғлиқ рискларингизни минимумгача камайтирасиз .”TEMIRYO’L SUG’URTA” МЧЖ мошинангизни таъмирлаш имконини беради ва ёки халокати юзага келган тақдирда компенсациясини олишингиз мумкин бўлади.
Жавобгарлик суғуртаси
Жавобгарлик суғуртаси туфайли сиз томонингиздан учинчи шаҳсга етказилган зарарни қоплаш мумкин. Бу шароитда етказилган зарар – бу соғлиққа,хаётга,харакатдаги ёки кўчмас мулкка ( масалан сиз путур етказдингиз,сув тоширдингиз,буздингиз ,сизни билар-билмас харакатингиз туфайли кимдир зарар курди- жароенлар рўйхати чексиз) етказилган зарар деб эътироф этилади.Жавобгарлик суғуртаси икки асосий категориядан иборат: биринчиси зарар етказганлик учун- бу суғурта тури ўзини эхтиётсизлиги туфайли зарар етказишидан қўрқадиган одамлар учун; иккинчиси -шартномавий мажбуриятларни етарли даражада бажармаганлик учун-бу суғурта туридан тадбиркорлик фаолияти ва бизнесда фойдаланилади.
Йўловчилар суғуртаси
Поездда саёҳат қилишни режалаштираётганингизда «TEMIR’YOL SUG’URTA» МЧЖ суғурта компаниясини йуловчиларнинг баҳтсиз ходисалардан суғурта қилиш дастуридан фойдаланишни унутманг.Бу дастур қуйидаги холларда суғурта товони(компенсация ) тўлашни амалга оширилишини кўзда тутади: o Бахтсиз ҳодиса натижасида меҳнат қобилияти доимий ёки вақтинча йўқотилганда ; o Бахтсиз ҳодиса натижасида вафот этганда o Бахтсиз ҳодиса оқибатларини бартараф этиш учун юзага келадиган тиббий харажатлар ; o меҳнат қобилиятини вақтинчалик йўқотганда юзага келадиган молиявий зарарлар. Мазкур суғурта полисини Сиз барча темирйўл йўналишларига темирйўл чиптасини билан бирга темирйул кассасидан харид қилишингиз мумкин.
САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества