ЗАЩИТА ВСЕЙ СЕМЬИ

“TEMIRYO’L-SUG’URTA “  МЧЖ СК суғурта полисини харид қилиб Сиз узингизни химоя қилиш билан бир қаторда ўзингизни яқинларингизни хам кўзда тутилмаган, хаётингизга ва соғлигингизга  баҳтсиз ходиса натижасида хавфғхатар туғдирадиган жароенлардан химоя қиласиз.
“ОИЛАНГИЗ БАРЧАСИ  ХИМОЯДА” полиси бу:
 • Содда расмийлаштириш(харид қилиш пайтида  хужжатлар талаб қилинмайди);
 • Универсаллик;
 • 1-5 кишини суғурталаш имконияти;
 • суғурталанганларни  ёши  3 дан 70 ёшгача.
 • суғурта химояси  кеча кундуз 24 соат бутун дунъё бўйлаб йил давомида амал қилади;
 • суғурта  қиймати  ва қопламасини  оптимал нисбати.
“ОИЛАНГИЗ БАЧАСИ ХИМОЯДА” полиси қопламаси  қуйидагиларни таъминлайди:
 • Бахтсиз ходиса натижасида  шикастланиш еки  1 ва 2 гурух  инвалидлик холати аниқланса  компенсация  берилиши;
 • Яқинларингиз  учун қайғуриш- бу бахтсиз ходиса  юзага келганда  оилангиз химоясини молиявий  инструменти;
ПОЛИС ҚАНДАЙ РАСМИЙЛАШТИРИЛАДИ?
 • Ўзингизга яқинроқ бўлган  Компания офисини танланг;
 • Полис  оғзаки мурожат асосида Суғурталанувчининг паспорт маълумотлари  мавжуд холда тузилади;
 • Суғурта мукофотини тўланг;
 • Албатта суғурта мукофоти тўланганлик хақидаги  чекни сақланг;
СУҒУРТА РИСКЛАРИ:
 • Баҳтсиз ходиса туфайли ўлим юзага келганда(БХ) ;
 • БХ натижасида  1,2 гурух  ногиронлик қайд этилганда;
 • БХ натижасида  травматик шикастланиш қайд этилганда;
СУҒУРТА ҚОПЛАМАСИНИ  ОЛИШ –МАКСИМАЛ РАВШДА СОДДА:
 • ​​​​​​​“TEMIRYO’L-SUG’URTA“  МЧЖ суғурта компаниясига  +99871 236 49 02 телефон рақамига қўнғироқ қилинг ва суғурта ходисаси  хақида мурожаат қилинг;
 • Компанияга полисингизни,суғурта мукофоти тўлаганлигингизни хамда  суғурта ходисаси қайд этилганлигини тасдиқловчи чек.ариза ва хужжатларни тақдим этинг;
 • Суғурта қопламасини олинг;
 “ОИЛАНГИЗНИ БАРЧАСИ  ХИМОЯДА” ПОЛИСИ БЎЙИЧА СУҒУРТА ТУЛОВЛАРИ МИҚДОРИ қуйдагича:
 • «Ўлим” хавф-хатари (риски) бўйича  суғурта тўлови суғурталанган бир кишига  суғурта суммасини 100% миқдорида  берилади;
“Ногиронлик” хавф-хатари (риски) бўйича  суғурта тўлови суғурта суммасидан  фоиз хисобида белгиланган ногиронлик гурухига қараб аниқланади: ш.ж.
 • 100 % -агар 1 гуруҳ ногиронлиги белгиланганда;
 • 60 %- 2 гуруҳ ногиронлик белгиланганда;
 • 100 % “гўдак-ногирон “ категориясига;
 • “Травматик шикастланиш” хавф-хатари (риски)бўйича суғурта тўлови суғурта суммасидан бир суғурталанган  кишига  фоиз хисобида Суғурта тўловлари  жадвалига биноан.


САЙТ НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ
Служба контроля качества